avalehele main page startseite 

Reisijate piletihinnad, pagasi- ja kaubaveo hinnad

1. Reisijate piletihinnad

 

1.1. Ruhnu valla alaline elanik vastavalt Rahvastikuregistrile ja/või Ruhnu Vallavalitsuse nimekirjale Ruhnu-Kuressaare ja Kuressaare-Ruhnu suunal

Täiskasvanu

          5.00 EUR

Õpilane/üliõpilane/laps                    

          4.00 EUR

 

Sülelaps (vanus kuni 2 aastat),

puudega laps (vanus kuni 16 aastat),

sügava puudega isik

         

            tasuta

 

 

1.2. Muud reisijad Ruhnu-Kuressaare ja Kuressaare-Ruhnu suunal 

Täiskasvanu                                       

    23.00 EUR

Õpilane/üliõpilane/laps

    15.00 EUR

 

Sülelaps (vanus kuni 2 aastat),

puudega laps (vanus kuni 16 aastat),

sügava puudega isik   

       tasuta

 

1.3. Ruhnu valla alaline elanik vastavalt Rahvastikuregistrile ja/või Ruhnu Vallavalitsuse nimekirjale Ruhnu-Pärnu ja Pärnu-Ruhnu suunal

Täiskasvanu

          7.00 EUR 

Õpilane/üliõpilane/laps

          5.00 EUR

 

Sülelaps (vanus kuni 2 aastat),

puudega laps (vanus kuni 16 aastat),

sügava puudega isik             

             tasuta

 

1.4. Muud reisijad Ruhnu-Pärnu ja Pärnu-Ruhnu suunal 

Täiskasvanu

         29.00 EUR

Õpilane/üliõpilane/laps

         20.00 EUR

 

Sülelaps (vanus kuni 2 aastat),

puudega laps (vanus kuni 16 aastat),

sügava puudega isik             

           tasuta

 

Puudega lastele ja sügava puudega isikutele tagab tasuta sõidu õiguse puuet tõendava dokumendi esitamine.

Puude raskusastet ja sõidusoodustust saab tõendada pensionitunnistuse, puudega isiku kaardi, ekspertiisiotsuse või vajadusel täiendavalt puudeliigi kohta väljastatud tõendiga. 

 

 

 

2. Pagasiveo hinnad:

 

Reisija pagas kuni 15 kg

                            tasuta

Pagasi iga kilogrammi eest, mis on üle 15kg:

Ruhnu valla alaline elanik                      

0.19 EUR/kg

Muu reisija

0.32 EUR/kg

  

NB! Üle 15 kg kaaluva pagasi/reisija kohta lennukisse võtmine on võimalik ainult vaba stardimassi olemasolul ja ei ole garanteeritud!

 

Pagasi ühiku kaalu ja mõõtmete piirangud reisijate lennul:

Ühiku kaal                                                 max 23 kg

Ühiku mõõtmed (pikkus + laius + kõrgus)    max 158 cm

 

 

3. Kaubaveo hinnad ja tingimused

 

A.KAUBAREIS

 

Kauplused

 

Toidu- ja esmatarbekaubad koguses kuni 225 kg kaupluse kohta ühel kaubareisil

tasuta

Toidu- ja esmatarbekaubad üle 225 kg kaupluse kohta

0.12 EUR/kg 

Alkohol ja tubakatooted

0.19 EUR/kg

 

Postkontor

Kirjad ja perioodika

tasuta

Muu

Vastavalt vedaja ja Eesti Post AS vahelisele kokkuleppele

 

Ruhnu elanikud

Vaba stardimassi olemasolul

0.12 EUR/kg

 

Mitte Ruhnu elanikud

Vaba stardimassi olemasolul

0.32 EUR/kg

 

Kaubalennule kauba paigutamine lennuki stardimassi ulatuses toimub järgneva prioriteetsuse (loetelu esitatud kahaneva prioriteetsuse järjekorras) alusel:

a)      kaupluste kaup

b)      post

c)      Ruhnu elanikele, Ruhnu vallale kuuluv kaup

d)      mitte Ruhnu elanikele kuuluv kaup

 

Kauba ning saadetiste kaalu ja mõõtmete piirangud kaubalennul:

Ühiku kaal                                                max 50 kg

Ühiku mõõtmed (pikkus + laius + kõrgus)   max 203 cm

 

 

B. REISIJATE REIS

Kaubasaadetised vaba stardimassi olemasolul:

Ruhnu elanikele

0.19 EUR/kg

Muud saadetised

0.32 EUR/kg

 

4. Lemmikloomade vedu

 

Lennule kaasa võetav lemmikloom tuleb paigutada eriotstarbelisse transpordikasti, mis peab tagama nii loomale kui kaasreisijatele turvalise ja mugava transpordi.

Loom peab olema puhas.

Üks reisija tohib kaasa võtta vaid ühe looma, kes peab kogu lennu vältel viibima transpordikastis.

Juhul kui transpordikasti mõõtmed on suuremad kui pikkus - 45 cm, laius - 30 cm, kõrgus 35 cm, peab lennule kohta broneerides sellest vedajat informeerima (suurema transpordikasti paigutamine lennukisse toimub reisijatele ettenähtud ruumi arvel). Väiksemate mõõtmetega transpordikasti peab reisija olema valmis lennu ajal oma süles hoidma.

Lemmiklooma vedu tasustatakse pagasiveo tariifiga.

 

 

 

    www.inselflieger.de